Keytech Intelligent Technologies Co. Ltd.
Kultura
OPM / OEM 25 lata
Kabel /typ C kabla kablowa / bezprzewodowa ładowarka MIF
Szybki, globalny marketing, dobra jakość

Kultura

NASZE ETYKI ---------------"Unowocześnienie jakości"; Oriented ented of closest w przypadku niespójnej 82211;

NASZYCH ZASAD ----------"Ciższy standard"; Ścisłe zarządzanie; ciągłe doskonalenie w warunkach doraźnych;

NASZA STRATEGIA --------------"Locatin and Sustain Competitive Advantages over Rivals 282221;

NASZA WARTOŚĆ --------- "Świadczenia o równowadze"; Długoterminowa perspektywa teleinformatyczna